ČSOB pomáhá regionům a Pekárna na Modletíně

Směřujeme k naplnění dalšího našeho snu. Směřujeme k vybudování druhého domu s pokoji chráněného bydlení na Modletíně. Opravíme Pekárnu, a tím vytvoříme 4 nová místa pro osoby s mentálním postižením.

Pokud chcete pčidat ruku k dílu, podpořte nás peněžním darem ve sbírce, jejíž výtěžek ČSOB zXnásobí...až o 50 tis Kč.

Děkujeme za pomoc.