BENEDIKTUS - komunita s lidmi s mentálním postižením

Contact

Benediktus z.s.

(Benediktus association)

Klášterní 60
583 01 Chotěboř
http://www.benediktus.org
cz.id.number: 70868832
cz.account n.: 15 54 02 290/0600
IBAN: CZ63 0600 0000 0001 5540 2290
SWIFT code BIC: AGBACZPP

daily services centre Domeček:

Klášterní 60
583 01 Chotěboř
office: +420 731 402 233
social services: +420 731 646 811
mapy.cz
google maps

community in Modletín:

Modletín 7
Rušinov
583 01 Chotěboř
tel. +420 731 626 103
mapy.cz
google maps

 

President of Board

Mgr. Anna Zlatová
 

 

Community leader

Ing. Martin Jindra
+420 731 626 096
martin.jindra@benediktus.org
 

PR, deputy leader

Bc. Radka Jindrová
+420 731 40 22 33
radka.jindrova@benediktus.org

 

Volunteer coordinator

Klára Bruknerová
+420 731 626 103
koordinatordobrovolniku@benediktus.org 
 

Social services

Marta Peřinová, DiS.
leader of social services
+420 731 646 811
marta.perinova@benediktus.org
 
Mgr. Miroslav Bílek
leader of workshops in Modletin
+420 728 530 743

miroslav.bilek@benediktus.org

Marie Doležalová
assistant of daily care
+420 731 646 811
marie.nevolova@benediktus.org
 
Zdeněk Novák
BeneBend
+420 728 822 483
zdenek.novak@benediktus.org
 
 

Office

Jarmila Nádvorníková
+420 731 40 22 33
jarmila.nadvornikova@benediktus.org