ČSOB pomáhá regionům

Máme zájemce o službu chráněné bydlení, máme prostory na dílny a denní aktivity, nemáme je kde ubytovat. Potřebujeme opravit budovu, kde vzniknou nové pokoje chráněného bydlení a tím budeme moci do komunity přivítat další 4 osoby, které touží spoluvytvořit svůj dospělý život mimo rodinu či ústavní péči. Tak nejlépe jak dovedeme budeme utvářet život plný respektu, úcty, lásky, odkrývání darů, vděčnosti za každý den. Na obnovu domu potřebujeme celkem 7,5 mil Kč.

https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1904-dum-chraneneho-bydleni-pekarna

Novinkou z počátku června je, že jsme asi nakonec přeci jen kvůli odvolání jiných organizací dosáhli na dotaci MPSV (v lednu jsme byli 5tí pod čarou). Máme příležitost, které se chceme chopit...máme omezený čas na realizaci a máme mnohem větší spolupodíl vlastního financování, anšto se zdražuje a bude zdražovat. Potřebujeme Vaši pomoc. Děkujeme!!