Areál Modletín

Komunitu budujeme společně s lidmi s mentálním postižením v Modletíně v Železných horách. Obnovujeme ji v duchu kulturního odkazu našich předků, v duchu řemesel a tradic. Místu chceme postupně navrátit jeho historický a kulturní význam, chceme navrátit život do vesnice. Naše činnost vychází z kulturních tradic a využívání tradičních řemesel, které chceme předávat současné generaci.

Komunita vzniká v areálu Benediktu v Modletíně, mezi obcí Horní Bradlo a Rušinov. Areál tvoří historicky významné objekty, které se snažíme zachránit, zrekonstruovat a postupně využít k dalším činnostem: bydlení, pracovní příležitosti, kulturní aktivity,…

Jako zázemí pro všechny aktivity a jako chráněné bydlení funguje rekonstruovaná budova bývalé fary. Dále rekonstruujeme budovu bývalých lázní, pekárny, a také pronajatý kostel Svaté Anny. Součástí areálu je také roubená sušírna ovoce. V areálu máme malou zvířecí farmu se slepicemi a kachnami. Obnovili jsme také starý sad, jako zásobárnu ovoce pro sušírnu a také jsme založili zeleninovou zahradu. Celý areál využíváme jako zázemí pro pořádání kulturních akcí: výstav, koncertů, velkých slavností, nejrůznějších setkávání, atd…