Kdo jsme

Benediktus je komunita lidí s mentálním postižením a bez něj, kteří žijí každodenní život ve vzájemném společenství. Skrze vztahy založené na důvěře v Boha se snažíme nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti.

Co děláme

Tvoříme komunitu, ve které žijí a pracují nejen lidé s mentálním postižením, což prakticky znamená:

 1. poskytujeme sociální služby
  • centrum denních služeb, která rozvíjí člověka s mentálním postižením a zapojuje jej do běžného a života společnosti
  • sociálně terapeutické dílny (kulturní a tkalcovská s kapelou BeneBend, dílna přírodních produktů), ve kterých lidé s mentálním postižením získávají pracovní návyky a dovednosti, aby se uplatnili na trhu práce
  • chráněné bydlení, ve kterém lidem s postižením pomáháme využívat svých přirozených možností a schopností, zapojit se do běžného života a prožívat pocit vlastní hodnoty
 2. vytváříme chráněná pracovní místa pro lidi se změněnou pracovní schopností, zejména pro lidi s mentálním postižením:
  • dílna keramická, ve které vyrábíme hrnky, máslenky, anděly, hodiny, společenské hry, …
  • dílna údržbová, ve které provádíme údržbové a drobné stavební práce pro veřejnost a pro vlastní potřeby
  • dílna přírodních produktů, kde sušíme ovoce, zeleninu a byliny v tradiční roubené sušírně, dále děláme vazby a věnce  a staráme se o zahradu a sad
 3. obnovujeme místní kulturní a duchovní dědictví:
  • pořádáme akce pro veřejnost (Svatoanenská pouť, Svatováclavské slavnosti, Advent, Pašije, koncerty)
  • děláme ukázky řemeslné výroby (tkaní, keramika, plstění,…)
  • rekonstruujeme historické budovy (fara, lázně(aperát), pekárna, kostel sv. Anny) a postupně je zabydlujeme a využíváme pro naši činnost