Řemeslné dílny

V našich řemeslných dílnách se snažíme uchovávat hodnoty ruční výroby, obnovovat tradice a řemesla. Snažíme se společně s lidmi s postižením předávat kulturní odkaz našich předků současné generaci.    

Na práci v dílnách se spolupodílí lidé s mentálním postižením, lidé se změněnou pracovní schopností a lidé bez hendikepu. Věříme, že každý člověk má schopnost růst a přispívat společnosti, bez ohledu na fyzická nebo intelektuální omezení, s nimiž může žít. Do výrobního procesu dílen zapojujeme lidi s mentálním postižením takovým způsobem, aby každý využil svých darů a schopností, v prostředí, kde se mohou volně a kreativně vyjádřit. Věříme, že je pro to z našich výrobků cítit, že jsou vyrobeny s láskou a radostí.

V současné době fungují tyto dílny: dřevařská (kde vyrábíme hračky), kulturní (naše úspěšná kapela BeneBend), keramická, výtvarná (obrazy, batika, výroba šperků), dílna zpracování přírodních produktů (tradiční sušírna ovoce) a údržbová dílna. V rámci údržbové dílny pracujeme i pro veřejnost: sekáme zahrady, živé ploty, realizujeme opravy a další.

Od roku 2009 jsou naše výrobky ( keramika, tkaní, svíce, obrazy) certifikovány značkou VYSOČINA regionální produkt®.

Na tkané a látkové výrobky používáme značku Svatá Anna Modletín.

Výrobky lze zakoupit na našem e-shopu: http://benediktus.org/obchod/. Zároveň nás lze kontaktovat přímo na michal.endrle@benediktus.org, popř. na tel: 731 626 095.

 

 

Prodej našich výrobků podporuje webový portál Pomáháme dárkem.