Eurovia_Nadace Vinci

Dlouhé měsíce, až vlastně roky, volali jsme k sobě zvelebení dvorku našeho Modletínského. K dvorku přibyla dešťovka. Zintenzivněli jsme volání. Přitáhli jsme nějaké peníze, abychom mohli nakoupit co potřeba...s technikou jsme úspěch neměli, muž s bagrem široko daleko nikde nic žádný. Až volání uslyšela žena, zakouzlila, pomoc vyprosila. Velká vděčnost. Přišli muži. Pomudrovali. Poradili se. Udělali zařídili... a já stále v úžasu. DĚKUJI.

Krom Eurovie/Nadace Vinci pomohla s dešťovkou a nádvořím i Philip Morris ČR a.s., Nadace Zeměkvět, OSMA, p.Kotval, ASIO, M-Silnice Sloupno, dobrovolníci z Pirátů, Brick a další.