Obnova kostela sv. Anny na Modletíně – II. fáze – oprava sanktusníkové věžičky

V roce 2010 jsme od Ministerstva kultury získali v rámci Havarijního programu finanční prostředky na projekt „Obnova kostela sv. Anny na Modletíně – II. fáze – oprava sanktusníkové věžičky“