Společný regionální operační program

Občanské sdružení Benediktus od ledna 2007 do června 2008 realizovalo projekt „Integrace sociálně znevýhodněných občanů mikroregionu Podoubraví“. V rámci projektu probíhala odlehčovací služba u sociálně slabých rodin, rodin s více než 4 dětmi a rodin, které pečují o postiženého.

Postiženým lidem byla poskytována v rámci odlehčovací služby pracovní terapie (vaření, nákupy, práce v domácnosti, na zahradě atd.), jejíž cílem je osamostatňování klientů, práce v řemeslné dílně – keramika, smalt, tkaní, drátování atd.

Dále probíhalo setkávání postižených s asistenty a dobrovolníky, které se zaměřuje na volnočasové aktivity - výlety, hry, sdílení se atd.. V rámci odlehčovací služby u postižených byla zajišťována také rehabilitace, rekondiční pobyt, canisterapie a hippoterapie.

Probíhal také kurz práce na PC pro maminky na mateřské dovolené v rozsahu 30 hodin, který probíhal na Gymnáziu v Chotěboři, byl zaměřen na práci s internetem, s programem Word, Excel, práci s digitální fotografií atd.

Projekt byl realizován v nově zrekonstruovaném domku v Klášterní ulici, č.p. 60, který jsme v roce 2004 odkoupili.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií (Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a krajem Vysočina), konkrétně byl podpořen v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006.