Státní zemědělský intervenční fond

V roce 2009 jsme za pomoci finančních prostředků od Státního zemědělského intervenčního fondu z programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, 5. kolo zrealizovali projekt „Obnova kostela sv. Anny na Modletíně – I. fáze“. V rámci této fáze jsme opravili střechu a vyrobili informační desku.

V roce 2010 v opravách kostela sv. Anny pokračujeme a to projektem „Obnova kostela sv. Anny na Modletíně – II. fáze“. V této fázi opravíme sanktusníkovou věž, střechu sakristie a nartiku a provedeme vnější odvhlčení paty zdiva kostela. Na tyto opravy jsme opět získali finanční prostředky od Státního zemědělského intervenčního fondu z programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, 8. kolo.