Granty, nadace a nadační fondy


ROK 2020 :


 

 

 


ROK 2019 :


 

Společnost NET4GAS podpořila projekt vybudování terapeutické dílny a zázemí pro asistenty částkou 100.000 Kč. Děkujeme!!


EPP Pomáhej Pohybem - tento projekt je realizován Skupinou ČEZ a Nadací ČEZ. Pokud nasbíráme dostatek bodů, získáme 70.000 Kč na obnovu podkroví. Díky EPP a díky všem našim přispěvatelům :o). http://www.pomahejpohybem.cz/


 

Nadace VINCI rozhodla o přidělení nadačního příspěvku v plné výši, tj. v částce 94 300 Kč na obnovu podkroví na sociálně-terapeutickou dílnu a zázemí pro asistenty. Děkujeme všem lidem z Nadace Vinci a naší krásné patronce z firmy Eurovia.


Nadace Via - Fond Eurowag - díky možnosti, kterou dalo vedení společnosti svým zaměstnancům, jsme získali 200EUR / 5200 Kč od jedné skvělé osoby z týmu firmy EUROWAG. Díky Vám i vám:o).


 

ČSOB pomáhá regionům společně s širokou veřejností již mnoho let. V Kraji Vysočina jsme se dostali s projektem "Pošlete asistenty do lázní" mezi vybrané akce a s třetím místem jsme získali 70.000 Kč od báječných dárců a 35.000 Kč od ČSOB. Děkujeme, bez vás by to nebylo!!


 TESCO     

Nadační fond TESCO podpořil projekt "VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO VZNIK TERAPEUTICKÉ DÍLNY/ATELIERU"  k dalšímu hlasování v České Třebové, Chotěboři, Chrudimi, Pardubicích a Přelouči. Po hlasování v termínu od 17.6. do 14.7.2019 byl náš projekty 5x třetí, získali jsme 50.000 Kč. Děkujeme za podporu!!


 

Nadační fond pomoci Karla Janečka nám v rámci crowdfundingové sbírky na obnovu aperátu napomohl k částce 132.349 Kč. Děkujeme za vaše dary, podporu a zlatý řez NFP KJ.


  

Nadace GLOBUS Lepší svět podpořila projekt Akce pro veřejnost / Vítejte na pouti a slavnosti na Modletíně, které pomohou v obnově aperátu částkou 50.000 kč. Děkujeme za vaše hlasy a podporu.


 

KPMG podpořila projekt obnovy aperátu v rámci zaměstnaneckého gratnu částkou 15.000 Kč. Děkujeme za pomoc.


 

logo   

Nadace Charty 77 / Konto bariéry podpořila projekt obnovy aperátu / bývalých lázní 20.000 a 50.000 Kč /INNOGY/ na vybudování přístupu do podkroví - lávku.


 logo 

Nadace Olgy Havlové / Výbor dobré vůle podpořil projekt obnovy aperátu / bývalých lázní 50.000 Kč na vybudování přístupu do podkroví - schodiště.


logo

Nadace Divoké Husy podpořila náš projekt benefičního divadla Víti Marčíka - Mysterium světla a zdvojnásobí vítěžek této akce, čímž napomůže opravit budovu aperátu v Modletíně, kde vzniknou sociálně terapeutické dílny. Dar Nadace Divoké husy činí 59.172 Kč. Děkujeme!    

 


TESCO     

Nadační fond TESCO podpořil projekt "BeneBend – muziku nehrajeme, ale žijeme" k dalšímu hlasován v Chotěboři, Chrudimi, Pardubicích a Přelouči. Po hlasování v termínu od 21.1. do 17.2.2019 byl náš projekty 3x třetí a 1x druhý, získali jsme 46.000 Kč. Děkujeme za podporu!!


ROK 2018 a starší :


 ČSOB logoMenší komunitní granty z ČSOB a Era fondu

Finanční dar ČSOB v roce 2011 byl použit na stavbu roubenky, chráněné dílny sušírny a moštárny pro zpracování ovoce a bylinek z našeho sadu a zahrady a ovoce zahrádkářů z okolí.

Díky podpoře projektu "Obnova tradiční pekárny na Modletíně" z ČSOB a Era fondu v roce 2012 jsme mohli udělat další krok při rekonstrukci tradiční pekárny, která bude sloužit jako chráněná pekařská dílna včetně ukázkových a výukových programů tradičího řemesla pro veřejnost a školy. Postavena byla tradiční pec na dřevo a proběhla částečná rekonstrukce budovy.


Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace nám díky svému programu překlenovací pomoci „3P“ pomohla s předfinancováním I. a II. fáze obnovy kostela sv. Anny na Modletíně.


 Kraj Vysočina


Nadace Partnerství

Za finanční podpory Nadace Partnerství jsme zakoupili a následně na Modletíně zasadili 41 ovocných stromků a 2 lípy. Díky ovocným stromkům chceme obnovit starý ovocný sad přilehlý k budově bývalé fary na Modletíně, kde budujeme komunitní dům pro setkávání lidí zdravých s lidmi s postižením.

Plody ze stromků budeme využívat v dílně na zpracování ovoce, kde ho budeme sušit, vyrábět marmelády a džemy a moštovat. Zároveň se v rámci zahradní dílny budeme o sad starat - ...fotodokumentace.


Era prostřednictvím nadace Via

V roce 2011 jsme realizovali projekt„Obnova Svatoanenské zahrady na Modletíně – tradiční sušírna ovoce“. Tento projekt podpořila Era prostřednictvím nadace VIA. V rámci tohoto projektu probíhala obnova farní zahrady a stavba tradiční roubené sušírny ovoce na Modletíně.


TESCO      Nadační fond TESCO

Projekt "BeneBend – muziku nehrajeme, ale žijeme" byl podpořen Nadačním fondem Tesco.